Avukatların e-TAKİP Talebi Hazırlayabilmelerini Sağlayan Uygulama

Avukatların UYAP Kapsamında Test ve Pilot Birimlerindeki İcra Dairelerinde İşlemlerini Hızlı Bir Şekilde Yapabilmeleri İçin, Çevrimdışı(OFF-LINE) e-TAKİP Talebi Hazırlayabilmelerini Sağlayan Uygulama

Program Hakkında Bilgi ve Program Dosyası İçin

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2014