UYAP Bilişim Sistemi
UYAP Mevzuat 7.7 Yayınlandı.

Yeni Arayüz , Arama Sekmeleri, Madde Bazlı Kanunlar ve 2008 Şubat ve Mart aylarına Ait Yargıtay Kararları Dergisi; Son Dönem Yargıtay Kararlarının Eklendiği UYAP Mevzuat 7.7 Sürümü Hizmete Sunulmuştur