UYAP Bilişim Sistemi
UYAP Projesindeki gibi düzenlenmesi hakkında Maliye Bakanlığı yazısı

Sayman Mutemetlerince bilgisayar ortamında yapılacak tahsilatta kullanılacak "Sayman Mutemedi Alındısı" nın UYAP Projesindeki gibi düzenlenmesi hakkında Maliye Bakanlığı yazısı