Yargı'da teknolojik devrim SEGBİS!

SEGBİS(Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi), 21.yy gerektirdiği teknolojik imkanları kullanarak vatandaşların daha hızlı ve daha etkin bir şekilde hukuk sisteminden faydalanmalarını sağlamakta.

SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) 21 Eylül 2011 günü Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik ile birlikte kullanıma başlamıştır. 

 

Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte amaç 'Bu Yönetmeliğin amacı, soruşturma ve kovuşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkemece dinlenilmesine gerek görülen kişilerin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi kullanılarak dinlenilmesi, kayda alınması, saklanması ile bunun için gerekli teknik altyapının kurulmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.' şeklinde düzenlenmiştir.

SEGBİS Nedir? 

Ses ve görüntü bilişim sistemi SEGBİS ile yargı çevresi dışında bulunan ya da mahkeme de hazır bulunamayan kişilerin video konferans ile dinlenmesi ve ifadelerinin kayıt altına alınması sağlanmaktadır.SEGBİS ile hem ifade alma ve sorgu işlemleri hem de duruşmalar video ile kayıt altına alınabilmektedir.

SEGBİS'in hayata geçmesiyle, ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5 
inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen "makul sürede hâkim önüne çıkarılma", 6 ncı maddesinin 
birinci fıkrasında belirtilen "kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan mahkeme önünde makul sürede yargılanma" ilkeleri doğrultusunda insan hakları ihlallerinin önleneceği; dolayısıyla, Ülkemizin maddî ve manevî tazminata mahkûm edilmesinin bu suretle önüne geçileceği düşünülmektedir.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (Segbis) ihalesi 09.08.2012 tarihinde yapılmış ve  ihaleyi kazanan firma kurulumlarını bitirmiştir.

 

Kaynak : http://www.canlihaber.com/yargida-teknolojik-devrim-segbis-9542h.htm

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2014