UZAKTAN EĞİTİMLERİN AMACI VE KAPSAMI
UZAKTAN EĞİTİMLER KİMİN TARAFINDAN HAZIRLANIYOR
KULLANIMA SUNULAN UZAKTAN EĞİTİMLER HANGİLERİDİR
UZAKTAN EĞİTİMLERİ KULLANMAK İÇİN BİR PROGRAMA İHTİYAÇ VAR MI
UZAKTAN EĞİTİMLER KULLANICILARA NASIL ATANIYOR
UZAKTAN EĞİTİMLERE NASIL ULAŞILIR
UZAKTAN EĞİTİMLERİ BİTİRENLERE SERTİFİKA VERİLİYOR MU
UZAKTAN EĞİTİM İÇERİKLERİNİN ÖZELLİKLERİ
EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ
ÖRNEK UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASI
YARDIM TALEBİ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN ERİŞİM

  UZAKTAN EĞİTİMLERİN AMACI VE KAPSAMI

UYAP Eğitimlerinin, personel hareketleri, yaygınlaştırma çalışmaları, yazılımda yapılan güncellemeler ve kullanıcıların bilgilerini yenilemek istemeleri gibi nedenlerle süreklilik arz etmesi karşısında kullanıcıların eğitim ihtiyaçlarının zaman ve mekâna bağlı kalınmaksızın sürekli olarak karşılanması ve eğitim faaliyetleri nedeniyle yapılan harcamaların önüne geçilmesi amacıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından UYAP Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında UYAP ekranlarının kullanılmasına yönelik olarak uzaktan eğitim içerikleri üretilmektedir.

UYAP eğitimleri dışında yargı teşkilatının ihtiyaç duyduğu her türlü eğitimin uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilmesi de imkân dahilinde bulunmaktadır.


  UZAKTAN EĞİTİMLER KİMİN TARAFINDAN HAZIRLANIYOR

Uzaktan eğitimlerin seslendirme de dahil olmak üzere tamamı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Uzaktan Eğitim Birimindeki uzman personel tarafından hazırlanmaktadır.


  KULLANIMA SUNULAN UZAKTAN EĞİTİMLER HANGİLERİDİR

1-     UYAP Ceza Mahkemeleri Uzaktan Eğitimleri,
2-     UYAP Hukuk Mahkemeleri Uzaktan Eğitimleri,
3-     UYAP İdari Yargı Uzaktan Eğitimleri,
4-     UYAP Cumhuriyet Başsavcılığı Uzaktan Eğitimleri,
5-     UYAP Ceza İnfaz Kurumları Uzaktan Eğitimleri,
6-     UYAP İcra Daireleri Uzaktan Eğitimleri,
7-     UYAP Komisyon Uzaktan Eğitimleri,
8-     UYAP Doküman Yönetim Sistemi (DYS) Uzaktan Eğitimleri,
9-     UYAP Elektronik İmza Uzaktan Eğitimleri
10- UYAP İdari İşler Uzaktan Eğitimleri,
11- UYAP İstatistik Uzaktan Eğitimleri,
12- UYAP Jandarma Kolluk Bilişim Sistemi Uzaktan Eğitimleri,
13- UYAP Sahil Güvenlik Kolluk Bilişim Sistemi Uzaktan Eğitimleri,
14- UYAP Avukat Portal Uzaktan Eğitimleri,
15- UYAP Vatandaş Portal Uzaktan Eğitimleri,
16- UYAP Adli Tıp Uzaktan Eğitimleri,
17- UYAP Denetimli Serbestlik Uzaktan Eğitimleri,
18- UYAP Portal Eğitimleri,

                Yukarıdaki eğitimler belirli periyotlar halinde güncellenmekte olup bu eğitimlerin yanı sıra Kişisel Gelişim Eğitimlerinin üretimi de yapılmaktadır.


  UZAKTAN EĞİTİMLERİ KULLANMAK İÇİN BİR PROGRAMA İHTİYAÇ VAR MI

Uzaktan eğitimlerin kullanılabilmesi için bilgisayarlarda “Flash Player 8” programının yüklü olması gerekir. Bu program UYAP ağına dahil olan bilgisayarlara merkezden otomatik olarak yüklenmektedir. Programın yüklenmesi ile ilgili olarak sorun yaşayan kullanıcıların bulundukları yerlerdeki teknik ofis birimlerinden yardım almaları gerekmektedir.


  UZAKTAN EĞİTİMLER KULLANICILARA NASIL ATANIYOR

 Uzaktan Eğitim Sistemi, UYAP ile entegre bir yapı içinde çalışmaktadır. Bunun sonucu olarak UYAP’ta tanımlı kullanıcılara rollerine uygun eğitimler, eğitim yöneticisinin rol bazında yaptığı güncelleme ile otomatik olarak atanmakta, rollerde meydana gelen değişikliklere paralel olarak eğitimler de eş zamanlı olarak güncellenebilmekte, bu şekilde binlerce kullanıcının eğitimi çok basit ve kolay bir şekilde yönetilebilmektedir.


  UZAKTAN EĞİTİMLERE NASIL ULAŞILIR

Uzaktan eğitimlerin kullanılabilmesi için bilgisayarlarda “Flash Player 8 veya üst sürümü” programının yüklü olması gerekir. Bu program UYAP ağına dahil olan bilgisayarlara merkezden otomatik olarak yüklenmektedir. Programın yüklenmesi ile ilgili olarak sorun yaşayan kullanıcıların bulundukları yerlerdeki teknik ofis birimlerinden yardım almaları gerekmektedir.
Kullanıcılar eğitimlere UYAP portal sayfasından, internet üzerinden  ya da CD ortamında ulaşabilmektedirler:
UYAP portal sayfasından eğitimlere ulaşmak için http://portal.mso.adalet.gov.tr/wps/portal adresindeki UYAP portal sayfasına portal kullanıcı adı ve parola yazmak suretiyle açılan sayfanın sol tarafında yer alan UYAP konusu altındaki  “ Uzaktan Eğitim” linkinin tıklanması,
İnternet üzerinden eğitimlere ulaşmak için http://uyapegitim.adalet.gov.tr/portal/index.asp adresindeki UYAP uzaktan eğitim portal sayfasına kullanıcı adı (absicilno), parola  ile giriş yapabilirler. Sisteme ilk defa girecek olan kullanıcılar şifrelerini ekrandaki “şifremi unuttum” linkine tıklanması halinde yeni şifre kullanıcının adalet.gov.tr uzantılı e-posta adresine gönderilecektir.
Portal ya da internete erişemeyen kullanıcılar uzaktan eğitimlerden CD ortamında, eğitimleri bilgisayarlarına kurarak ya da CD’den çalıştırarak çevrim dışı yararlanabilmektedirler.

 


  UZAKTAN EĞİTİMLERİ BİTİRENLERE SERTİFİKA VERİLİYOR MU

 Eğitim Yönetim Sistemi (LMS) sayesinde kullanıcıların eğitimlere başlayıp başlamadıkları, eğitimleri bitirip bitirmedikleri ve benzeri tüm hareketler takip edilebilmekte, kullanıcı, adliye ya da modül bazında değişik raporlar alınabilmektedir. Bu kapsamda kendisine atanan uzaktan eğitimlerin tamamını bitiren kullanıcılara Sayın Müsteşarımızın ve ilgisine göre Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürümüzün ya da Eğitim Dairesi Başkanımızın imzalarıyla “katılım sertifikası” verilmektedir.


  UZAKTAN EĞİTİM İÇERİKLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Uzaktan eğitim içeriklerinin genel özelliklerini aşağıdaki şekilde belirtmek mümkündür:

Ø     Kullanıcılar eğitimde sahne sahne ilerleyebilmekte, sahneleri tekrarlayabilmekte, istediği anda geriye dönüş yapılabilmektedirler.

Ø     İçeriklerin tümü profesyonel olarak hazırlanan sesli anlatımdadır.

Ø     Eğitimler simülasyonlu (yönlendirmeli) olup, kullanıcılar eğitimi sadece izleyebileceği gibi, uygulama da yapabilmektedirler.

Ø     Eğitimler anlatım ve uygulama bölümlerinden oluşmakta, anlatım bölümlerinde, kullanıcılara konuda geçen işin UYAP ekranları üzerinde nasıl yapıldığı efekt ve seslerle yönlendirilerek anlatılmakta, uygulama bölümünde ise anlatılan iş, efekt ve ses ile desteklenerek kullanıcılara yaptırılmaktadır.

Ø      Kullanıcılar istediğinde eğitim içinde anahtar kelime taraması yapabilmekte, aranan kelimelerin geçtiği başlıklar ve sahneler listelenerek, bu liste üzerinden ilgili sahnelere ulaşılabilmektedirler.

Ø      Anlatım bölümünde geçen metinler, bölüm-bölüm veya tamamıyla yazıcıdan çıktı olarak alınabilmektedir.

Ø      Uygulama bölümlerinde, kullanıcıların isteğine göre yardımcı efektler (ses, not, işaret gibi yönlendirmeler) gizlenebilmekte ve istendiğinde tekrar eklenebilmektedir.


  EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Bu sistemin genel özelliklerini aşağıdaki şekilde belirtmek mümkündür:

Ø     Kullanıcılar Eğitim Yönetim Sistemine, UYAP Portal sayfasından, ayrı bir kullanıcı adı ve şifresi yazmadan erişebildikleri gibi, http://uyapegitim.adalet.gov.tr/portal/index.asp adresini kullanarak internet üzerinden kullanıcı adı ve şifresi yazarak da erişebilmekte, bu erişim sonucunda kendilerine tahsis edilen “e-eğitim portalına” girebilmektedirler (Şekil 1).


Şekil 1 Kullanıcıların internet üzerinden erişimini sağlayacak internet sayfası ve kullanıcı adı ve parola yazıldıktan sonra erişilen portal sayfası
 

Ø     Kullanıcının e-eğitim portalında eğitim isimleri, başlangıç ve bitiş tarihleri, kullanıcının tamamladığı dersler, henüz devam eden dersler, alacağı dersler, sınavlar, derslerde kaldığı süre, derslerdeki durumu yer alacak, sayısal olan bilgiler grafiksel veya yüzde olarak gösterilebilmektedir.

Ø     Kullanıcılar, kendilerine ait almış oldukları eğitimlerle ilgili detaylı durum bilgisi, giriş sayısı, süresi gibi bilgileri görebilmektedirler (Şekil 2).


Şekil 2

Ø      Kullanıcılar, eğitime her girişinde eğitimlere kaldığı yerden devam edebilmektedirler.

Ø      Eğitim Yönetim Sisteminde konular, hiyerarşik ve kullanıcının istediği konuya her an ulaşmasını sağlayacak yapıdadır (Şekil 3).


Şekil 3

Ø      Kullanıcılar, eğitim boyunca dersler ile ilgili notlar alarak bu notları o anda veya daha sonra görebilmektedirler.

Ø      Kullanıcılar, eğitimler ile ilgili sorumlu uzman veya danışmanlara mesaj veya e-posta aracılığı ile soru sorabilmektedirler.

Ø      Eğitim Yönetim Sisteminde oluşturulan soru bankasından istenen eğitime ait ve istenen soru sayısına göre sınav (ön test, son test, konu ve bölüm testi ve genel sınav) hazırlanarak kullanıcılara sınav yapılabilmektedir (Şekil 4).


Şekil 4

 Ø     Tartışma ve bilgi paylaşımı amacıyla kullanılmak üzere oturumlar (forum) oluşturulabilmektedir.


  ÖRNEK UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASI

          UYAP e-Takip programının kullanılmasına yönelik olarak hazırlanan uzaktan eğitime erişmek için tıklayınız.


  YARDIM TALEBİ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN ERİŞİM

          UYAP uzaktan eğitimleri ile ilgili her türlü yardım talebi ile görüş ve önerileriniz için uzaktan.egitim@adalet.gov.tr adresine e-posta göndermeniz halinde size en kısa zamanda dönüş yapılacak ve destek verilecektir.