::: CEZA İNFAZ KURUMLARI

 

CEZA İNFAZ KURUMLARI :

 

SORU :Dosya açma işlemini nasıl yapabilirim ?

Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri ana menüsünden Dosya İşlemleri/Dosya Açma Ekranı kullanılarak Tutuklu - Hükümlü için dosya açılır. Bu ekranda bulunan Cezaevine Giriş Tarihi alanına T/H'nün kuruma teslim alındığı tarih bilgisi girilip, Dosya Açılış Nedeni kombosundan ilgili neden seçildikten sonra, T/H Dosyası Hazırla butonuna basılarak Dosya No ataması yapılır. Bu işlemlerden sonra Kimlik Bilgileri bloğundaki Kişi Arama butonu aktif hale gelecektir. Bu butona tıklanarak Taraf İşlemleri ekranına geçilir. Bu kısımda ya sadece T/H'nün T.C kimlik numarası girilirek yada diğer alanları doldurarak sorgulama işlemi yapılır (Bu alanlara yapılan bilgi girişleri doğru ise Sistemin Mernis bağlantısı aracılığı ile sorgusu yapılan kişilerin kimlik bilgileri ekrana yansıyacaktır). Sorgulama sonucunda uygun kayıt bulunur ise bulunan kayıt üzerine tıklandığında bir sonraki işlem olan "Taraf İşlemleri" ekranına geçilecektir. Sorgulama sonunda uygun kayıt bulunmaz ise sistem tarafından "Tekrar arama yapmadan devam edecekmisiniz" yönünde  bir uyarı verilir. Bu durumda yeni sorgu yapılmadan "Evet" seçildiğinde " de "Taraf İşlemleri " ekranına geçilir. Taraf işlemleri ekranında bulunan Kimlik Bilgileri, Nüfus Bilgileri, Kayıtlı Adres bilgileri, Ehliyet Bilgileri, Eşgal Bilgileri ve Diğer Bilgiler alanlarına gerekli bilgiler girildikten sonra ekranın sol alt kısmında bulunan "Dosyadaki Sıfatı" kombosu içerisindeki (Tutuklu, Hüküm Özlü, Hükümlü) uygun olan  sıfat seçilerek kaydetme işlemi yapılır. Kayıt işleminden sonra ekran kapatılarak tekrar Dosya Açma ekranına dönülür ve burdada "Kaydet" butonu tıklandıktan sonra Dosya Açma işlemi tamamlanmış olur.  

 

SORU :Nakil Gelen T/H için nasıl dosya açılır ve T/H nakil gelmeden önce gelen nakil onay evrakı (gelecek T/H) T/H'nün dosyasına nasıl aktarabilirim ?

Mahkum Kabul Bürosu veya İnfaz Bürosunda, Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri /  Dosya İşlemleri menüsünden "Nakil Yolu İle Gelen T/H İçin Dosya Açma" ekranı açılır. Standart dosya açma işlemleri yapılır, farklı olarak "Nakil Onay Evrakları (Gelen T/H)" panelinden, T/H nakil gelmeden önce gelmiş olan nakil onay evrakı seçilir. Nakil onay evrakı kaydedilirken "Açıklama" alanına T/H ismi yazılmış ise evrakı bulmak kolay olacaktır. Yazılmamış ise evraklar  üzerinde sağ tuş "Göster" denilerek evraklara tek tek bakmak suretiyle, evrak seçilir. Kaydetme işlemiyle T/H dosya açılmış ve nakil evrakı kişinin dosyasına atılmış olur.

 

SORU :Teslim alma işlemini nasıl yapabilirim ?

Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri ana menüsünden Giriş İşlemleri/Teslim Alma Bilgileri ekranı açılır. Açılan ekranda teslim alınacak T/H'ler T/H arama ekranından seçilir. Seçilen T/H bloğa eklenir. Bu ekran  da birden fazla T/H'nün teslim alma işlemi de yapılabilir. T/H seçildikten sonra Teslim Eden Bloğundaki alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra Kaydet butonu tıklanarak kayıt işlemi yapılır. Kayıt işleminden sonra ekranın sağ alt kısmında bulunan Teslim Tutanağı Göster butonu aktif hale gelecektir. Bu butona tıklanarak Teslim-Tesellüm belgesine ulaşılır.

 

SORU :Üst arama bilgilerine nasıl giriş yapabilirim ?

T/H' nün kuruma alınırken üzerinde getirmiş olduğu eşya, para, kıymetli eşya vb. şeylerin kayıtları için kullanılan bir ekrandır. Cezaevi İşlemleri ana menüsünden Giriş İşlemleri/Üst Arama Bilgileri ekranı açılır. T/H araması yapıldıktan sonra Üst Aramasını yapan görevli ile hazırda bulunan görevli personel girişi yapılır. Daha sonra Para Bilgileri, Kıymetli Eşya Bilgileri, Eşya Bilgileri, Yayın Bilgileri sekmelerine ilgili bilgi girişleri yapılarak her sekmede girilen bilgi Ekle butonuna tıklanarak ekranın  alt kısmında bulunan bloğa aktarılır. Her sekmedeki bir bilgi girişinden sonra mutlaka ekle butonuna tıklanması gerekmektedir. Bütün girişler yapıldıktan sonra Kaydet düğmesi tıklanarak T/H 'nün kuruma alınması sırasındaki Üst Arama Bilgileri kaydı gerçekleştirilir. Kayıt işleminden sonra ekran üzerindeki Üst arama Teslim-Tesellüm butonu aktif hale gelecektir. Bu butona tıklanarak  Teslim-Tesellüm Belgesine ulaşılır.

 

SORU :Emanet para hesabına para girişi nasıl yapabilirim ?

Kurumda bulunan T/H'lerin gelirken üzeride bulundurdukları paralar ile daha sonra ziyaretçisi tarafından getirilen veya posta ile yolu ile gönderilen T/H'lere ait tüm para girişlerinin yapılacağı ekrandır. Cezaevi işlemleri/Emanet İşlemleri/Emanet Para giriş ekranı açılır. T/H seçildikten sonra ekrana giriş yapılır. Ekranda bulunan ve bilgi girişi zorunlu olan metin alanlarına bilgi girişleri yapılır. Para Kuru kombosu içerisinde hangi paranın girişi yapılıyorsa ona göre kur seçilir. Para Miktarı rakam ile girildikten sonra Yazıya Çevir butonu tıklanarak girilen miktar yazıya çevrilir. Diğer metin alanlarına da bilgi girişi yapılarak Kayıt işlemi yapılır. Bu ekran aracılğı ile T/H' ye ait "Önceki Giriş Kayıtları" ve "Önceki Çıkış Kayıtları" kontrol edilebilmektedir.

 

SORU :H/T İnfaz takip işlemini nasıl yapabilirim ?

T/H infaz takibi yapmak için Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri ana menüsünden Mahkeme Kararları/İnfaz Durum Takip Bilgileri ekranı açılarak takip işlemi gerçekleştirilir.

 

SORU :Misafir olarak kuruma alınanların dosya kapatma işlemini nasıl yapabilirim ?

Bir dosyanın misafir hükümlü/tutuklu konumunda olması için Dosya Açma ekranında açılış nedeni olarak "Misafir Hükümlü / Tutuklu" seçeneği seçilmesi gerekmektedir. Daha sonra Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri ana menüsünden Dosya İşlemleri/Misafir Dosyası Kapatma ekranı seçilir.Tutuklu/Hükümlü sorgulama ekranında dosyası kapatılacak olan T/H sorgulanıp Tamam butonuna basıldığında  Misafir Dosya Kapatma ekranı açılacaktır. Dosya Kapanış Açıklaması bloğuna gerekli açıklama yazıldıktan sonra Kaydet butonu tıklanır ve misafir dosya kapatma işlemi tamamlanır.

 

SORU :Teslim etme işlemini  nasıl yapabilirim ?

Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri / Çıkış işlemleri/ Teslim Etme Bilgileri ekranı açılır. Teslimi yapılacak T/H seçilir. Seçilen T/H bilgileri ekrandaki yerine otomatik olarak gelir. “Teslim Alan Bilgileri bloğunda yer alan “Adı”, ”Soyadı” , “Ünvanı” ve "Sicili" zorunlu metin alanlarına bilgi girişi yapılır. Teslim Eden Bilgileri” bloğunda yer alan “...” arama düğmesi tıklanarak Kurum İçi Personel Seçme ekranı açılır. Teslim eden personel seçilir. Cezaevinden Çıkış Tarih / Saati zorunlu metin alanına bilgi girişi yapılır. Teslim Edilen Birim Adı zorunlu metin alanına bilgi girişi yapılır.  Kaydet butonu tıklanarak Tutuklu / Hükümlü teslim etme işlemi tamamlanır.

 

SORU :Dosya arama işlemi nasıl yapabilirim ?

Dosya arama işlemi için Ceza İnfaz Kurmu İşlemleri ana menüsünden Dosya İşlemleri/Dosya Arama veya Dosya Bilgileri ekranları kullanılır. Eğer kişi bilgileri üzerinde değişiklik yapılacak ise (Bu durum sadece değişiklik yapma yetkisi bulunan kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir) Dosya Bilgileri ekranı kullanılır.

 

SORU :Dosya bilgilerinde güncelleme nasıl yapabilirim ?

T/H'nün kimlik bilgileri, adres bilgileri vb. değişiklikleri güncellemek için Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri ana menüsünden Dosya İşlemleri/Dosya Bilgileri ekranı açılır. Öncelikle Dosya Bilgilerinde güncelleme yapılacak T/H'nün ad-soyad veya cezaevi kayıt numarasına göre sorgulaması yapılıp aranılan T/H Dosyası ekrana getirilir.Kişi Bilgileri Güncelle butonuna tıklanır. Açılan Taraf İşlemleri ekranında gerekli olan ğişiklikler yapılır ve kaydet butonu tıklanarak dosya bilgileri güncelleme işlemi tamamlanır.

 

SORU :Hükümlü ve tutuklunun fotoğrafını dosyası ile nasıl ilişkilendirebilirim ?

T/H fotoğrafları Jpeg formatında çekilerek kullanıcı bilgisayarına aktarılır. Daha sonra Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri ana menüsünden Dosya işlemleri / T-H Fotoğraf Ekranı açılır. Fotoğraf Ekle butonuna tıklanarak Fotoğraf Ekleme ekranına geçilir. Bu ekranda bulunan Fotoğraf Seç butonu ile de daha önce kullanıcı bilgisayarına kaydedilen fotoğraflardan ilgili kişinin fotoğrafı seçilir. Kaydet butonuna basılarak fotoğraf ekleme işlemi tamamlanmış olur. T/H Fotoğraf Ekranında yer alan Varsatılan Olarak Ata butonuna basılarak seçilen fotoğraf dosyası ile ilişkilendirilir.

 

SORU :Hükümlü ve tutuklu kimlik kartını nasıl hazırlayabilirim ?

Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri ana menüsünden Dosya İşlemleri/Tutuklu-Hükümlü Kimlik kartı ekranı açılır. Ekran açılırken T/H arama ekranında kimlik kartı hazırlanacak T/H seçilir. Daha önce girilen bilgilere göre T/H kimlik kartı hazır şablon olarak ekrana gelir. Bu ekrandan yazdırmak suretiyle kimlik kartı çıktısı alınır.

 

SORU :Toplama kararı için üst yazı hazırlama işlemini nasıl yapabilirim ?

Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri ana menüsü altında bulunan Mahkeme Kararları/Toplanacak Kararlar İçin Üst Yazı Hazırlama ekranı açılır. Toplama yapılacak mahkeme kararları Mahkeme Kararı Ara butonuna tıklanarak Mahkeme Kararı seçme ekranından seçilir ve Mahkeme Kararı Ekle Butonu ile de bu kararlar ilgili bloğa aktarılır. Daha sonra Onay Listesi ile Dağıtım Listesi hazırlanarak Toplama Yapılacak Kararlar için üst yazı hazırlama işlemi tamamlanır.

 

SORU :Yeni Toplama Kararı işlemlerini nasıl yapabilirim ?

Toplama kararı; Gelen/Giden Evrak İşlemleri ana menüsü altında bulunan Dosya Evrak Kayıt işlemleri ekranı kullanılarak ilgili kişinin dosyasına kaydı yapılır. Bu kayıt yapılırken aynı zamanda iş listesine Toplama Kararı Kaydetme işi  düşer. Bu iş başlatılarak ekrandaki alanlara bilgi girişi yapılarak Kaydet butonu tıklanır ve Toplama Kararı Kayıt işlemi tamamlanır.

 

SORU :Tutuklu Hükümlü Defter numarasını nasıl verebilirim ?

İnfaz bürosunda veya mahkum kabul bürosunda T/H'ye dosya açıldığı anda T/H, Tutuklu Hükümlü Defterinden numara almaktadır. Bilgilerini kaydetmektedir. Dosya açılışından sonra Tutuklu Hükümlü Defterine kayıt yapmak söz konusu değildir. Sorgulanmak istenirse; Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri / Mahkeme Kararları / Tutuklu Hükümlü Defteri Sorgulama menüsü kullanılabilir.

 

SORU :T/H' nün  ölmesi sonucu dosyasını nasıl kapatabilirim ?

T/H'nün ölmesi sonucunda "İnfaz Durum Takip Bilgileri" ekranına gelerek burada infazı devam eden (Mahkeme Nihai Ceza Kararı veya Tutuklama Kararı ) seçilerek " Yeni Hareket Düğmesine" basılır ve açılan ekrandan İnfazın Durumu "Sona Erdi", Sona Erme Nedeni ise "Ölüm" seçilerek , sona erme tarihi girilir. Kaydetme işlemi yapılarak ekran kapatılır. İş listesine "Ölüm Nedeni İle Dosya Kapatılması" işi düşer. Bu ekranda gerekli girişler yapılarak kaydet butonu tıklanır ve Ölüm Nedeni İle Dosya kapatma işlemi tamamlanır. 

 

SORU :Tarama Merkezinden diğer birimlere nasıl evrak gönderebilirim ?

Gelen Evrak Sorumlusu tarafından ilgili birime gönderilecek evrak, Evrak Tarayıcı ekranı kullanılarak taranması yapıldıktan sonra Tarama Merkezi Evrak Kayıt ekranı açılır.Döküman Seç butonu ile birime gönderilecek evrak Tarama Alanından seçildikten sonra ekranın sağ alt tarafında bulunan "Bağlı olunan üst birimden" kısmı işaretlenerek " Birim Ekle" butonu tıklanarak karşımıza çıkan "Birim Arama/Seçme" ekranından evrak hangi birime gönderilecek ise bu birim seçilerek "Tamam" düğmesine basılır. Seçilen birim ekranımıza düştükten sonra "Kaydet" düğmesine basıldığında seçilen evrak ilgili birime gönderilmiş olur.

 

SORU :İş listesinde bulunan bir iş silinebilir mi  veya başka bir kullanıcıya aktarılabilir mi  ?

İş listesinde bulunan bir işi silmek veya başka bir kullanıcıya aktarmak Kurum müdürünün yetkisi dahilinde olabilmektedir. Kurum müdürü ekranında bulunan Genel İşlemler-Sistem işlemleri -İş Akışı Aktarma İşlemleri ekranı aracılığı ile herhangi bir kullanıcının iş listesinde bulunan işler silinebildiği gibi başka bir kullanıcıyada aktarılabilmektedir.

 

SORU :Onaya sunulmuş evrakların, onay durumunu, onay sırasının kimde olduğunu görmek mümkün müdür?

Onaya sunulmuş evrakları durumunu ; Gelen/Giden Evrak İşlemleri menüsünden, Evrakı Onaya Sunma ekranından görebilmek mümkündür. Ekranda, "Hazırlayan" liste kutusundan evrakı hazırlayan personel seçilerek, "Evrak Listesini Getir" butonu tıklanır, "Bulunan Evrak Listesi" panelindeki tabloya seçilen personelin başlatmış olduğu evraklar listelenir. İlgili evrak, listeden seçilip ekranın altında bulunan "Onay Durumu" butonuna tıklanarak evrakın onay durumu görüntülenir. Ekrandaki diğer sorgu kriterleri kullanılarak da listeleme yapmak mümkündür.