"UYAP'ın amacı; yargı mensuplarının hayatlarını kolaylaştırmak, iş yükünü azaltmak, akşam evlerine  huzurlu gitmelerini sağlamaktır."
                                                                       Basri GEREDE
                                                                         Ankara Adliyesi Komisyon Yazı İşleri Eski Müdürü
                                                                                 UYAP Diğer İşler Kurul Başkanı.


UYAP’sinde “Diğer İşler Kurul Başkanı" olarak görev yapan Ankara Adliyesi Yazı İşleri Eski Müdürü Basri GEREDE, hukuk ile teknolojiyi entegre edip, ülkemizde hukuk devletini dünya standartlarına ulaştırmayı hedefleyen Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına yazdığı teşekkür mektubunda;

“UYAP'nin amacının; yargı mensuplarının hayatlarını kolaylaştırmak, iş yükünü azaltmak, akşam evlerine huzurlu gitmelerini sağlamak olduğunu” söyledi.

Basri Gerede  mektubunda; görev almış olduğu kurulda finans, bütçe, tedarik, üretim, malzeme, muhasebeleştirme, tahakkuk, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu personel faaliyetleri, SSK’lı personel faaliyetleri, Hakim ve avukat stajyerleri faaliyetleri, Adalet Meslek Lisesi faaliyetleri, arşiv, kütüphane, kreş, daire tabipleri faaliyetleri, personel eğitimi, hükümlü, tutuklu eğitimi, kamp faaliyetleri, lojman, rezervasyon ve Hukuk tevzi bürosu yazılımlarının gerçekleştirildiğini, UYAP’nin getirdiği kolaylıkları aşağıdaki örnekleriyle anlatmaktadır;

"İzine çıkmak istiyorsunuz. Personel ekranından izine girin. İzin kullanmak istediğiniz tarihi yazın.  Ekrandan ilgili birime gönderin. Onaylansın, bilgisi ekranınıza gelsin.

Kampa gitmek istiyorsunuz. Kamp ekranına girin. Kamp yerini belirleyin. Hangi tarihler arasında kampa gitmek istediğinizi yazın. Daha sonra ekranınıza kamp yeriniz, ödeme şekliniz, gideceğiniz tarih gelsin. Kabul veya ret edin.

Hakim ve Cumhuriyet savcıları için, Hakimevi bulunan yerlerde hakim evinde kalmak istiyorsunuz, rezervasyon ekranına girin. Kalmak istediğiniz tarihi yazın. Oda şeklini belirleyin. Odanın, müsait olduğu takdirde rezervasyonunun yapıldığını göreceksiniz. Siz gitmeden odanız hazır olacaktır.

Doktora gitmek istiyorsunuz. Personel ekranından “Daire Tabipliği” ekranına girin. Sevk kağıdını doldurun. Onaya gönderin. Daire tabipliğine gidin. İsminizi verin. Sizin sağlıkla ilgili tüm bilgilerinizle birlikte tabip arkadaşımız, hasta kabulü yapacaktır ve sizin kronik hastalığınız var ise sürekli olarak sizi kontrol altına alacak ilaçların dozlarını takip edecektir.

Kaleminizde malzeme ihtiyacınız var. Malzeme ekranına girin. İhtiyaç listesini doldurun. Levazıma gönderin. Siz depoya varmadan ihtiyaç listesi hazırlanacaktır. Sarf kararını yazın. Ekrandan levazıma gönderin. Levazım tahakkukunu yapsın. Banka hesabına aktarsın. (Malzeme depolarında malzemenin kontrolü, envanteri, stokların tanımlanması, malzemenin tanımlanması, malzeme isteme formu, depolarda hangi malzemenin eksikliği, hangi malzemenin  fazlalığının UYAP tarafından kontrol altında tutulması, sizlerin daha disiplinli çalışmasını sağlayacak, böylelikle depolarınızın hakimiyeti elinizde olacaktır.)

Hukuk Mahkemelerinde görev yapıyorsunuz, dosya tevziden gelecek, dilekçe ve eklerini scannerdan tarayın, ilgili dosyanın esas numarasına kaydedin, iş listesinden dosya için istenecek bilgi ve evrakları belirleyin. (Adalet Bakanlığının entegrasyon protokolü yaptığı birimlerde) Raporlar ekranına girin. İsteyeceğiniz evrakın rapor veya şablonunu bulun, doldurun veya düzenleyip ilgili birime gönderin. (Talimat, nüfus kaydı, sabıka kaydı, tapu kaydı, vb) Bu birimlerden istenilen evrakların geldiğini göreceksiniz.

Gelen evrakları dosya numarası ile ilgili dosyaya aktaracaksınız. Arşiv ekranına girin. Daha önce arşivlenen depoda bulunan, ihtiyaç olan dosyanın dosya numarasını yazın. Dosyanın hangi bağda, hangi rafta, arşivin hangi bölümünde olduğunu göreceksiniz. Mahzen memurluğu var ise Ödünç istenen dosyanın birime gönderilmesi mahzen memurluğu tarafından sağlanacaktır. 

Tedarikte, Devlet ihale kanunu ile doğrudan alımlarda olsun, diğer ihale maddelerinde olsun, İhalenin Yaklaşık Maliyeti dahil nasıl kolay yapıldığını göreceksiniz.

Araçların giriş çıkışı, yakıtı, tamiri, yedek parçası, sigortası, kaskosu, avadanlıklarının, nasıl kontrol altında tutulduğunu göreceksiniz.

Yemek, tabldot listesinin hazırlanılması, malzemenin kontrollü kullanılması, tahsis edilen yemek ücret karşılığı, öğün öğün malzeme kullanımı ile 1 gr malzemenin eksilmeden kontrol altında tutulduğunu göreceksiniz.

Demirbaşların kayıtlarının tutulması, zimmetlenmesi, zimmet kaybının önlenmesi, kullanırlılığının yitirilmesi sorumluluğu UYAP ile kontrol altına alınmıştır.

Döner sermaye ile çalışan birimlerde fiş ve fatura kesimi, günlük, haftalık, aylık, yıllık  mizanları, ilgili yılın bütçesinin hazırlanması, ek bütçe talebinin nasıl hazırlanacağı gibi kolaylıkları UYAP’ta göreceksiniz.

Personelin kadro ve özlük bilgilerinin ekrana taşınması, sicil, tayin, terfi, atama, eğitim, sınav, disiplin işlemleri, nöbet işlemleri,  emeklilik ve tahakkuklarının yapılması, Hakim ve avukat stajyerlerinin staj işlemlerinin takibi ve dağıtımı, hükümlü ve tutuklu eğitimi, kursları, çalışıyor ise sigorta işlemleri, tahakkukları, SSK’lı çalışan sözleşmeli personelin, ek görevli personelin  sigorta işlemleri, özlükleri ve tahakkukları bu ekranlar üzerinden sizlerin kolayca çalışmanızı ve en hızlı şekilde iş yapmanızı sağlayacaktır.

Bütün bu durumlarda, 8-9 saatlık mesaide bitiremediğiniz işlemleri, ekranda çok kısa sürede, kolayca bitirebileceksiniz. Geride herhangi bir iş bırakmadan huzurluca akşama evinize gideceksiniz. Adli Tıp Kurumu Mensupları, Cezaevleri Personeli, Adalet Meslek Lisesi personeli, Daire Tabipleri, Cezaevi Tabipleri, Saymanları ve diğer kullanıcılar ekranları korkmadan, usanmadan, çalıştırıp, eklemek ihtiyacı gördükleri ekran veya detay var ise Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına bildirdiklerinde yetkili kurullarda mutlaka dikkate alınacaktır. Bu şekilde  herkes projeye katkıda bulunmalıdır.

 

                       Basri GEREDE
Ankara Adliyesi Komisyon Yazı İşleri Eski Müdürü 
         UYAP Diğer İşler Kurul Başkanı.