..:: Projeler ::..

::: ARAÇ MAHRUMİYET İŞLEMLERİ PROJESİ   

A-Projenin Süresi: Proje (C) maddesinde belirtilen kişilerle yaklaşık 3 ayda tamamlanmıştır. Şubat 2009 tarihinde başlanmış, Mayıs 2009 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. Projenin faaliyete geçmesinden itibaren 1-1.5 aylık süreçte karşılaşılan hatalar giderilmiş, olup halen uygulaması devam etmektedir.


B-Projenin Bütçesi:
Proje için personel maaşı haricinde ayrı bir bütçe ayrılmamıştır.

C-Projede Çalışan İnsan Sayısı: Yazılım işlemlerini yapan bir mühendis, Hukuki ve uygulama konusunda destek veren bir icra müdürü, yardım masasında görev yapan 2 yardım masası operatörü, olmak üzere toplam 4 kişi çalışmaktadır. Bu kişilerden mühendis projenin hayata geçirilmesine kadar tam zamanlı olarak çalışmış, idame aşamasında ise diğer görevlerle birlikte projeyi takip etmiştir. Diğer personel ise başka işleri ile birlikte bu projeye destek vermişlerdir. 

D- Projenin Linki: Projenin Linki bulunmamaktadır. UYAP kullanıcıları uygulama ekranları vasıtasıyla mahrumiyet ekleme kaldırma işlemlerini yapmaktadırlar. 


E- Projenin Kısa Özeti: Online Araç Takyit Sistemi “E-devlet” sisteminin bir parçası olan “e-adalet” sisteminin etkin ve verimli işlemesi için yargı ve yardımcı birimlerinin POLNET (Polis otomasyon sistemi)  ile karşılıklı olarak kurulan entegrasyon vasıtası ile motorlu araçların kayıtları üzerine her türlü mahrumiyet (yakalama, haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir vs.) ekleyip kaldırma işlemlerinin elektronik ortamda anında yapılabilmesini sağlayan bir sistemdir.

F- Projenin Genel Tanımı:
a-Yargı birimlerinin kendi aralarında bilgi paylaşımı vazgeçilmez olmakla beraber,   yargısal fonksiyon icra etmeyen birçok kurumla bilgi alış verişi de kaçınılmazdır.

E-devletin temel işlevleri, devlet-kişi ilişkisi, devlet- özel kurum ilişkisi, devlet kurumu- devlet kurumu ilişkisi olarak özetleyecek olursak, bu kadar etkinliği olan bir devlet sisteminin kişi ve özel kurumların yanında diğer devlet kurumları  ile de etkileşim içinde olması bir zorunluluktur.

b-Yargı ve yardımcı birimleri, haklı olduğunu iddia eden tarafın menfaatini korumak ve için çoğu zaman karşı tarafın motorlu kara taşıtının sicil kaydı üzerine tedbir eklenmesine gereksinim duymaktadır. Türkiye’de motorlu kara taşıtlarının sicilleri İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilgili trafik birimi tarafından tutulmaktadır. Yargı ve yardımcı birimleri tarafından bu kayıtlar üzerine herhangi bir tedbir şerhi eklenmesi için posta yoluyla ilgili trafik birimine gönderiyor trafik birimi de görevli memur eliyle şerhi ekliyordu.


Teknolojik ve ekonomik gelişmelere paralel olarak, araç mahrumiyet bilgileri işlem yoğunluğunun önümüzdeki yıllarda çok daha fazla artabileceği de dikkate alındığında, bu işlemlerin günümüz bilgisayar teknolojilerinden yararlanılarak daha kolay, güvenilir ve hatasız bir şekilde yapılması,  emek ve zamandan tasarruf sağlanarak işlemlerin hızlanması, kırtasiyeciliğin önlenmesi, milli servetin doğru kullanılması için tedbirler alınması ve UYAP-POLNET entegrasyonunun kurulması zorunluluk haline gelmiştir.


c- Bu amaçla; gerçek veya tüzel kişiler adına tescilli araçların tespiti ve tespiti yapılan araçların kayıtları üzerine takyidat şerhleri (haciz, rehin, ihtiyati tedbir vb.) eklenilmesi,  eklenilmiş olan şerhlerin kaldırılması işlemlerinin ilgili kurumlar bünyesinde elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak teknik alt yapılar oluşturulmuş ve bilgi paylaşımı esasları belirlenerek Emniyet Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı arasında 21.01.2009 tarihinde protokol imzalanmıştır.

d-15.05.2009 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuş olan sistem kapsamında; tüm yargı ve yardımcı birimler sistem üzerinden POLNET kayıtlarını sorgulayarak ilgili tarafın aracı üzerine mahrumiyet kaydı ekleyebilmektedirlere-  Online araç takyit sistemi çerçevesinde 15.05.2009-15.09.2011 tarihleri arasında kadar 5.380.795 adet mahrumiyet kaydı eklenmiş,  1.608.732 adet mahrumiyet kaldırılmış, toplam  6.989.527 adet işlem yapılmış olup sistem şu anda sorunsuz olarak çalışmaktadır. Bu rakamlar yapılan işlemlerin sayısıdır. Kişinin üzerinde araç olup olmadığı ya da araç üzerinde mahrumiyet bulunup bulunmadığının tespiti için yüzbinlerce sorgu yapılmıştır. 

Entegrasyondan önce işlemler fiziksel ortamda yürüyordu, mahrumiyet eklenmesi veya kaldırılması için yargı ve yardımcı birimleri ilgili trafik tescil birimine fiziksel yazı gönderiyorlardı. Yazı posta ile veya elden takipli gönderiyordu. Posta ile gönderilirse bu gün itibarı ile gidiş dönüş masrafı 7 TL dir. Kağıt, zarf, toner, gibi maliyetleri de göz ardı etmemek lazım. Bu gün ise bu işlemin hiçbir maliyeti yoktur. GSMH da yaklaşık 48.926.689,00 TL tasarruf sağlanmıştır.  İşlem sayısı kadar kağıt, zarf ve yazıcı kullanılmamıştır. Sorgu sayılarını dikkate aldığımızda bu rakam kat kat artacaktır.

Ayrıca zaman bakımından mahrumiyetin önceliği vardır. Hangi birim önce mahrumiyet eklemişse o birimin alacaklısı tatmin edildikten sonra artan kısımla sonraki birimin alacaklısı tatmin edilir. Dolayısıyla mahrumiyet sırası çok önemlidir.  Bu gün ise mahrumiyet eklemek isteyen birim talebi alınca 3- 7 dakika arasında işlemi çevrimiçi olarak gerçekleştirmekte, posta nedeniyle yaşanan öncelik sorunu ortadan kaldırılmış bulunmaktadır.

Tüm işlemler şeffaf olarak yapılmakta insan unsurundan kaynaklanan yolsuzlukların önüne geçilmiştir. Özellikle mahrumiyet eklenme sırası açısından bu önemlidir.

 
 
Paylaş
 

   UYAP Destek

Mobil Mevzuat
         
(Mobil Hizmet)

Görme Engelli
           Vatandaşlar için

© 2010 |  Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı