..:: Projeler ::..

:::UYAP BİLİRKİŞİ BİLGİ SİSTEMİ (BİLİRKİŞİ PORTALI )

PROJENİN SÜRESİ: Bilirkişi portalına 01.03.2011 tarihinde başlanmış olup 23.08.2011 tarihinde faaliyete geçirilmiştir.

PROJENİN BÜTÇESİ: 10.000 €


PROJEDE ÇALIŞAN İNSAN SAYISI:

Bilgisayar Mühendisi :1
Uzman  :1
Yardım Masası :3

PROJENİN LİNKİ: https://bilirkisi.uyap.gov.tr/


PROJENİN KISA ÖZETİ:
Bilirkişi Portalı, bilirkişilerin adliyeye gitmeden internet ortamında, dosyalarını teslim alıp incelendiği, raporlarını hazırlayıp teslim ettikleri, sms ile bilgilendirildikleri, ücret işlemlerini gerçekleştirebildikleri ve bilirkişilik başvuru işlemlerini yapabildikleri bir bilişim sistemidir.
PROJENİN GENEL TANIMI:
Yargılama faaliyetleri esnasında çözümü özel veya teknik bilgiye ihtiyaç duyulan hallerde konusunda uzman kişilere başvurularak bilirkişi raporu alınmaktadır. Bilirkişi raporu yargılama neticesine direk etki ettiğinden dolayı ve günümüzde husumete konu işlemlerin çoğunluğunda bilirkişi raporu alındığı için önem arz etmektedir.

Günümüzde bilişim, yargılama faaliyetlerinde UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilgi Sistemi) ile kendini göstermektedir. Ancak bilirkişilik kurumunda bilişim kendini gösterememiştir. Bu nedenle yargılama faaliyetlerinde kullanılan ve bilişim dışında kalmış olan bilirkişi işlemlerinde de bilişimden faydalanmak vazgeçilmez bir hal almıştır.

Bilirkişi portalından önce bilirkişiler fiziksel ortamda adliyeye giderek dosya ve eklerini teslim alıp, inceledikten sonra raporlarını hazırlayarak yargı merciine yine fiziksel ortamda sunmakta ve raporlar taranarak UYAP sistemine aktarılmaktaydı.

Bilirkişi portalı; bilirkişilerin adliyeye gitmeden dosyaları inceleyip, raporlarını internet üzerinden hazırlayarak teslim ettikleri ve yine bu portal üzerinden ücretlerinin hesaplanarak tahsil edilebildiği, bilirkişi başvuru işlemlerini yapabildikleri, sms ile dosya hakkında bilgilendirme alabildikleri, raporlarını sistem üzerinden üreterek kâğıtsız ofis ortamında yargılamayı hızlandıracak bir projedir.


Bilirkişi portalına sadece gerçek kişiler elektronik imzası ile giriş yapabilmektedir. Bu proje ile bulunduğu yargı biriminde bilirkişi bulunmadığından dolayı başka bir yargı çevresine bilirkişi atanması için talimat göndermeye gerek kalmayacaktır. Bilirkişi raporları üzerinde kelime, konu, uzmanlık alanı, birim, dosya numarası ve bilirkişi bazlı tam içerik arama imkânı sağlanacaktır. Bilirkişiler ile ilgili istatistiki bilgilere daha hızlı ve daha doğru sonuç alınabilecektir. Adliyelere giriş çıkış yapan kişi sayısı azalarak, kâğıt, toner ve enerji kaynaklarından tasarruf sağlanacaktır.

Projeden yaklaşık 130.000 kişinin faydalanacağı düşünülmektedir.

 
 
Paylaş
 

   UYAP Destek

Mobil Mevzuat
         
(Mobil Hizmet)

Görme Engelli
           Vatandaşlar için

© 2010 |  Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı