..:: Projeler ::..

::: ELEKTRONİK İLAN (e-İlan)

PROJENİN KISA ÖZETİ:
E-ilan; yargı birimleri tarafından hazırlanan ve mevzuat gereğince ilanı zorunlu olan bilgi ve belgelerin internet üzerinden ilan edilmesini sağlayan bir e-devlet uygulamasıdır.

PROJENİN SÜRESİ:
Proje 10.12.2009 – 30.03.2010 tarihleri arasında yaklaşık 4 ayda tamamlanmıştır. Mart 2010 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. Projenin faaliyete geçtikten sonra 17.06.2011 tarihinden itibaren İcra modülünde de kullanılmaya başlamış olup halen uygulaması devam etmektedir.

PROJENİN GENEL TANIMI:
Değişik mevzuat hükümleri gereğince ulusal veya yerel gazetelerde yayınlanması gereken yargı kararları, yayınlandığında tüm hedef kullanıcı kitlesine erişmemektedir. Çünkü vatandaşların tüm gazete ilanlarını takip etmesi ve yayın tarihinden sonra bu ilanlara erişim mümkün değildir. Bu durum ilan ile tesis edilen hukuki sonuçtan etkilenecek kişi ve kurumlar için ciddi bir mağduriyete sebebiyet vermektedir.Yukarıda öngörülen sakıncıları ortadan kaldırmak ve yargı ilanlarına süre bağımsız olarak internet üzerinden ve tek bir noktadan erişimi sağlayarak hak kayıplarının ve mağduriyetin önüne geçmek için elektronik ilan projesi uygulamaya konulmuştur.

Proje kapsamında yargı birimleri ve icra daireleri mevzuat gereğince yayınlanması için herhangi bir kararı Basın İlan Kurumuna göndermek için UYAP üzerinde belge oluşturduklarında aynı karar otomatik olarak internet ortamına aktarılmakta ve erişime otomatik olarak açılmaktadır. Elektronik ortamdaki ilan süresi kullanıcı tarafından uzatılabilmekte aynı şekilde ilan süresinden önce kaldırılabilmektedir.
E-ilan için taraflardan herhangi bir ücret alınmamakta bu hizmet bedelsiz olarak yerine getirilmektedir. İlanlar, Mahkemeler, Komisyonlar, İcra Müdürlükleri ve Satış Memurlukları tarafından yayınlanabilmektedir. Vatandaş portal sayfasında yayınlanan ilanlar arasında, kelime, birim, şehir, kişi ve süre bazlı olarak arama yapılabilmekte, bulunan ilanlar ikinci aşamada görüntülenebilmektedir.

E-ilan uygulaması ile icra dairelerinin satış ilanları, internet erişimi olan herkes tarafından görülebilmekte, bu sayede ihaleye iştirak eden kişi sayısı artmakta ve satış yapılan eşyanın değerinin, gerçek değerine yakın olması sağlanmaktadır.PROJENİN BÜTÇESİ:

Proje için personel maaşı haricinde ayrı bir bütçe ayrılmamıştır.

PROJEDE ÇALIŞAN İNSAN SAYISI:
Yazılım işlemlerini yapan 2 mühendis, yasal danışman olarak 1 Hakim, testleri yapan 4 Alan Uzmanı, olmak üzere toplam 7 kişi çalışmıştır. Bu kişilerden mühendis projenin hayata geçirilmesine kadar tam zamanlı olarak çalışmış, idame aşamasında ise diğer görevlerle birlikte projeyi takip etmiştir. Diğer personel ise başka işleri ile birlikte bu projeye destek vermişlerdir.

SONUÇ:
Proje ile kişiler aleyhine hukuki sonuç doğurabilen yargı ve icra kararlarının sonuçlarından haberi olmadığından dolayı ilgililerinin mağdur olmasının önüne geçilmesini, ayrıca satışı yapılacak icralık malların daha çok alıcıya duyrulması ve normal fiyatı ile satılarak borçluların hak kayıplarının önlenmesini sağlamıştır.

PROJENİN LİNKİ: https://vatandas.uyap.gov.tr/diger.uyap?rp=eilan

WEBSİTE:https://vatandas.uyap.gov.tr/

 
 
Paylaş
 

   UYAP Destek

Mobil Mevzuat
         
(Mobil Hizmet)

Görme Engelli
           Vatandaşlar için

© 2010 |  Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı