Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Altyapı

UYAP Projesi Yazılım

UYAP II-C yazılımı web tabanlı olup J2EE platformunda IBM Websphere ile geliştirilmiştir.

UYAP II aşamasının ilk sürümünün tasarım, kodlama ve laboratuar ortamı testleri tamamlanmış olup saha testi çalışmaları başlamıştır. İlk sürüm 1.200 ekran ve 1.500 şablon ve rapordan oluşmaktadır. Saha testlerinin başarıyla tamamlanmasıyla 3.500 kullanıcıya eğitimler verilmiş ve sürüm 1 işletime alınmıştır.

UYAP II yazılımları öncelikle 33 taşra teşkilatında işletime alınıp 2 aylık deneme sürecinden geçirildi. Test aşamaları tamamlandıktan sonra 2005 yılı ikinci yarısından itibaren projenin ülke çapında yaygınlaştırılmasına geçildi. Sistem tüm taşra teşkilatına yaygınlaştırıldığında 30.000 adalet personeline hizmet verecektir.

Proje Donanım Alt Yapısı

UYAP yazılımının uygulanabilmesi için Ankara’da 70 000 kişiye hizmet verecek şekilde Merkezi Sistem Odası kurulmuştur. Ayrıca 10 000 kullanıcıya hizmet Acil Durum Merkezi kurulmuştur. 70.000 kişiye hizmet verecek Merkezi Sistem UYAP uygulamaları için teknik altyapının oluşturulması amacıyla; merkez ve taşra teşkilatımızda kullanılmak üzere Masaüstü Bilgisayar, Lazer Yazıcı, Kesintisiz Güç Kaynağı, Dizüstü Bilgisayar, Laptop Yazıcı ve Tarayıcılar dağıtılmıştır.

Ayrıca 771 birimde 41.175 adet data ve elektrik hattı çekilerek yerel bilgisayar ağı (LAN) tesis edilmiş, bütün ağır ceza merkezlerinde teknik ofisler kurulmuş ve hakim ve Cumhuriyet savcılarına 9.217 adet diz üstü bilgisayar dağıtılmıştır. 220 birimde UYAP Sistem Merkezi ile geniş alan ağı bağlantısı (WAN) tesis edilmiştir. Türkiye çapındaki 30.000 Adalet Bakanlığı personeli, 40.000 avukata ve internet üzerinden gelecek vatandaşlarımıza hizmet verecek Merkezi Sistem Odası ve felaket durumunda devreye girecek Disaster Center(Acil Durum Merkezi) kurulmuştur.

 
UYAP Projesi Uç Bilgileri

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatımızda 750 birimimizde toplam 41.175 bilgisayar data hattı tesis edilmiş olup, bu birimlerin Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) network altyapısı tamamlanmıştır.

Henüz network altyapısı olmayan birimlerimizde ise VPN Virtual Private Network'un (Sanal Özel Ağ) bağlantısı ile UYAP'a veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca Avrupa birliği tarafından desteklenen “Yargının Modernleştirilmesi ve Ceza Reformu (YMCR) Projesi” kapsamında 54 adet ceza ve infaz kurumu ile 8 adet adliye binasına toplam 2.577 bilgisayar data hattı tesisi yapılmıştır.

Bununla birlikte toplam data hattı sayımız 43.752 rakamına ulaşmıştır.

 
UYAP Projesi Donanım Bilgileri

Adalet Bakanlığı olarak “e-devlet” sisteminin bir parçası olacak olan “e-adalet” sisteminin kurulması suretiyle, zaman kaybetmeden adaletin, en doğru şekilde yerine getirilerek, vatandaşın mağdur olmasının engellenmesi. Türkiye Cumhuriyeti Adli Sisteminin işleyişinin güvenirliğini ve doğruluğunu koruyarak sisteme hız kazandırılmak suretiyle doğru bilgiye en kısa zamanda ulaşılarak doğru kararlar alınıp, sevk ve idarenin en verimli şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla UYAP projesi kapsamında dağıtımı yapılan donanımların listesi aşağıdaki gibidir.

Birimlere Göre Donanım Dağılımları

BİRİMLER

Masaüstü

Bilgisayar

Ağ Lazer

Yazıcı

Lazer

Yazıcı

Mürekkep Püskürtmeli

Yazıcı

Dizüstü Bilgisayar

Yazıcısı

KGK

Tarayıcı

Yazıcı

Tarayıcı

Dizüstü Bilgisayar

Adli Tıp

384

10

58

11

0

0

7

2

0

Adli Yargı

20.915

42

10.671

318

2.589

4.970

2476

3

7.365

İdari Yargı

612

7

296

37

104

239

97

0

479

Cezaevi

1.230

4

593

7

4

837

495

6

0

Dinlenme Tesisi

13

0

1

2

0

0

0

0

0

Hakimevi

14

0

2

2

0

0

0

0

0

Meslek Lisesi

18

0

7

2

0

0

0

0

0

Bakanlık Merkez

1.478

59

465

32

103

94

102

2

2.269

TOPLAM

24.664

122

12.093

411

2.800

6.140

3.177

13

10.113

Ayrıca Avrupa Birliği tarafından desteklenen ‘'Yargının Modernleştirilmesi ve Ceza Reformu (YMCR) Projesi'' kapsamında; ceza ve infaz kurumları ve İnfaz Hakimliklerinin bilgisayar ve yan donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; 1.140 adet masa üstü bilgisayar, 640 adet lazer yazıcı, 640 adet tarayıcı,1.140 adet KGK ve 140 adet dizüstü bilgisayarın dağıtımı ve kurulumu tamamlanmıştır.

YMCR Kapsamında İnfaz Hâkimlikleri Ve Cezaevlerine Dağıtılan Donanım

Masaüstü Bilgisayar

Lazer
Yazıcı

Tarayıcı

UPS Adedi

Dizüstü
Bilgisayar

1.140

640

640

1.140

140

‘'Yargının Modernleştirilmesi ve Ceza Reformu (YMCR) Projesi'' kapsamında dağıtımı yapılan donanımlarla birlikte toplam donanım büyüklüğümüz aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Donanım Temini Aşamalarımız;  

Toplam Donanım Sayıları

Masaüstü Bilgisayar

Ağ Lazer
Yazıcı

Lazer
Yazıcı

Mürekkep Püskürtmeli
Yazıcı

Dizüstü Bilgisayar
Yazıcısı

K G K

Tarayıcı

Yazıcı
Tarayıcı

Dizüstü Bilgisayar

24.664

122

12.093

411

2.800

6.140

3.177

13

10.113

Yukarıdakilere ilaveten ‘'UYAP II G Donanım Alımı İhalesi Kapsamında ‘' 4.000 adet masaüstü bilgisayar, 4.000 adet lazer yazıcı, 1.500 adet tarayıcı, 1.000 adet dizüstü bilgisayar alımının ihalesi tamamlanmış olup yılsonuna kadar söz konusu donanımların birimlere dağıtımı ve kurulumu yapılacaktır.

UYAP I KAPSAMINDA ALINAN DONANIMLAR

Ürün Adı

ADEDİ

Bilgisayar Tip A

20

Bilgisayar Tip B

280

Bilgisayar Tip C

315

Compaq Dizüstü Bilgisayar

15

Ağ Lazer Yazıcı

21

Lazer Yazıcı

40

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

35

Tarayıcı

12

Yazıcı + Tarayıcı

0

UYAP II A-B

Bilgisayar Tip 1

295

Bilgisayar Tip 2

777

Ağ Lazer Yazıcı

51

Lazer Yazıcı

47

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

26

Tarayıcı

0

Yazıcı + Tarayıcı

3

UYAP II C

Server Hp Tc2110

31

Server Dell Edge 1400sc

5

Compaq

2

Bilgisayar Tip 1

801

Bilgisayar Tip 2

1.699

Dell Dizüstü

40

Ağ Lazer Yazıcı

50

Lazer Yazıcı

250

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

100

Dizüstü Bilgisayar Yazıcısı

0

Tarayıcı Tip 1

4

Tarayıcı Tip 2

121

Yazıcı + Tarayıcı

10

UYAP II C

EK CASPER

 

Bilgisayar

2.250

Bilgisayar F/M (fax/modem)

300

Casper Dizüstü

168

Lazer Yazıcı

1.850

UYAP II D

Bilgisayar

10.000

Dizüstü Bilgisayar

8.000

Ağ Lazer Yazıcı

0

Lazer Yazıcı

5.000

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

250

Dizüstü Bilgisayar Yazıcısı

1.500

U.P.S (K.G.K)

5.000

Tarayıcı

400

UYAP II E

Dizüstü Bilgisayar

1.250

Vestel Bilgisayar

1.000

Exper Bilgisayar

500

Lazer Yazıcı

1.500

UYAP II F

Dizüstü Bilgisayar

500

Keysmart Bilgisayar

2.500

Vestel Bilgisayar

2.150

Lazer Yazıcı

2.500

Tip 3 Tarayıcı

900

Tip 2 Tarayıcı

1.000

Tip 1 Tarayıcı

100

Dizüstü Bilgisayar Yazıcısı

1.300

YMCR Kapsamında Alınan

Bilgisayar

1.140

Lazer Yazıcı

640

Tarayıcı

640

UPS ( K.G.K )

1.140

Dizüstü Bilgisayar

140

Dnt.Srb. Dağıtılan Dell

Bilgisayar

599

Lazer Yazıcı

266

İMD Tarafından Dağıtılan

Bilgisayar

956

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

3

Uygulama Geliştirme ve Entegrasyonlar

UYAP uygulamalarını iyileştirme ve mevzuat değişikliklerini yazılıma yansıtma, kullanıcılardan gelen hata ve öneri taleplerini değerlendirme ve buna göre yazılımda gerekli değişiklik çalışmaları kesintisiz Hata Takip Sistemi (HTS) üzerinden sürdürülmektedir. Böylece UYAP uygulamaları her geçen gün daha kusursuz ve daha kullanıcı dostu haline getirilmektedir. UYAP kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi sistemleriyle entegrasyon çalışmalarına devam edilmektedir

Sistem Merkezi ve Acil Durum Merkezi

2009 yılında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının taşınacağı hizmet binası yaptırılmış ve UYAP'a yeni birimlerin ve fonksiyonların ilavesi, dış kurum entegrasyonlarının artması,  kullanıcıların uygulamaları daha yoğun kullanmaları, avukat ve vatandaşlara sistem üzerinden verilen hizmetlere yenilerinin eklenmesi ve kullanıcı sayısının her geçen gün artması dikkate aynı binada yeni UYAP Sistem Merkezi güçlü bir şekilde kurulmuş ve işletime alınmıştır.

Bilişim Ağı

UYAP’ın tüm yargı birimleri ile Bakanlık teşkilatında yedekli ve kesintisiz bir şekilde kullanılmasının sağlanması ve e-Devlet sistemi ile bütünleşmesi açısından Türk Telekom altyapısı ile 1000 birimimizde karasal bağlantı ve uydu bağlantılarının yapılması amacıyla Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş. ile imzalanan protokol kapsamında 685 birimimizde uydu yedekliği kurulumu tamamlanmış ve faaliyete geçirilmiştir.

UYAP Ağ Geniş Alan Ağı:

Bağlantı Tipi

İletim Ortamı

Bağlantı Hızı

Karasal Bağlantı
1000 adet

Metro ethernet

5Mbps - 200 Mbps

Noktadan noktaya xDSL

512 Kbps – 2 Mbps

Uydu Bağlantısı
685 adet

VSAT Uydu Terminali

4 /1 Mbps

Tüm birimlerimizde uydu ve karasal yedeklilik sağlanarak ve hat kapasiteleri rasyonel bir şekilde ayarlanarak kesintisiz bir hizmet verilmesi hedeflenmiştir. 17 birimde ise fiber optik altyapısı kullanan Metro Ethernet bağlantı tesis edilmiş olup, büyük iller için fiber optik altyapının sağlanması çalışmaları maliyet/performans kriterleri dikkate alınarak devam etmektedir.

Donanım ve Ekipman

UYAP kapsamında Bakanlığımız teşkilatı ile adli ve idari yargı birimlerinin ihtiyaçları için bugüne kadar alınan masaüstü ve dizüstü bilgisayar dökümü aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YILI

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

TOPLAM

Lazer Yazıcı

61

98

2.100

5.000

1.500

2.766

4.000

1.090

1.240

2.850

20.705

Ağ Lazer Yazıcı

21

51

50

0

0

0

0

0

0

0

122

Taşınabilir Yazıcı

0

0

0

1.500

0

1.300

0

0

0

0

2.800

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

35

26

100

250

0

0

0

0

0

0

411

Yazıcı+ Tarayıcı

0

3

10

0

0

0

0

0

0

0

13

Tarayıcı

12

0

125

400

0

2.000

1.500

0

40

0

4.077

Merkezi Kesintisiz Güç Kaynağı

0

0

0

0

87

0

0

0

0

0

87

Kesintisiz Güç Kaynağı

0

0

0

5.000

0

0

1.140

0

0

0

6.

UYAP kapsamında 49.800 adet bilgisayar data hattı, 96.556 adet bilgisayar elektrik hattı çekilmiştir.
Adli ve idari yargı birimleri ile Adalet Bakanlığı teşkilatında kullanılmakta olan bilgisayarlarda Microsoft Office yazılımları kaldırılarak yerine açık kaynak kodlu Openoffice 2.4 yazılımları yüklenmiştir.

 Yardım Masası

UYAP’ı kullanan birimlerin karşılaştıkları sorunların çözümü ve taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığımızın Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan  “Yardım Masası” kullanıcıların spectra, e-posta, telefon ve faksla gelen uygulama ve şifre ile ilgili sorun ve taleplerini çözüme kavuşturmaya yönelik hizmet vermektedir.

Yardım Masasında Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza Mahkemeleri, Hukuk Mahkemeleri, Bölge İdare ve Vergi Mahkemeleri, İcra, Ceza ve Tevkifevleri, Adli Tıp, Komisyon, İdare ve Kaynaklar ile Şifre taleplerine ilişkin modüller bulunmaktadır.

Bilgi Güvenliği

UYAP Bilgi Sisteminde tutulan bilgi ve belgelerin yargı bağımsızlığına, kişisel verilerin korunması kurallarına uygun olarak,  güvenli bir ortamda, değiştirilemeyecek bir şekilde saklanması ve sistemin her türlü saldırılara karşı korunması için Bilgi Dairesi Başkanlığımız bünyesinde oluşturulan özel bilgi güvenliği birimi gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak 27001 ISO/TSE standardının alınması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020