Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Aşamalar

UYAP I

UYAP I projesi, Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilât ve bağlı birimlerinin yargı ve yargı destek faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde otomasyona geçirilmesini amaçlar.
Bu kapsamda, merkez teşkilat bünyesinde bulunan 6 binada yapısal kablolama ve ağ cihazları kurulumu tamamlanmıştır. 23 birimin analiz çalışmaları yapılarak, bu analiz çalışmaları doğrultusunda yazılım kodlama faaliyetlerine hazırlık amacıyla Sistem Tasarım çalışmaları
UYAP I Adalet Bakanlığı merkez otomasyonu projesi 28 eylül 2000 tarihinde başlamış yazılımlar 31 aralık 2001 tarihinde tamamlanarak işletime alınmıştır. 33 alt sistem kapsamında web tabanlı yazılımlar geliştirilmiş, Evrak akışları doküman yönetim sistemi(DYS) ile elektronik ortama alınmış, Kanun, yönerge, genelge ve mevzuatlara anında erişimi sağlayan bilgi bankası oluşturulmuş, Sanal tartışma ortamı hazırlanmıştır. Halen garanti kapsamında hizmete devam edilmektedir. VPN ile taşra erişimi alt yapısı kurulmuştur.2.500 personele uygulama ve doküman yönetim sistemi(DYS) eğitimi verilmiştir.

 

Hedefi

UYAP I projesinin gerçekleştirilmesiyle Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında her türlü veri bilgi ve belge akışı ile doküman yönetiminin ulusal yargı ağı aracılığı ile gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Birim faaliyetleri hız kazanmıştır. Merkez ve taşra teşkilatındaki verilerin tek merkezde toplanması ile bilgilere hızlı ve sağlıklı ulaşım sağlanmıştır. Birim faaliyetleri belirli bir sıra içinde sürdürülerek birimler arası entegrasyon sağlanmıştır. Birimler arasında yaşanan veri tekrarları ve bilgi farklılıkları önlenmiştir. UYAP I projesi kapsamında Adalet Bakanlığı merkez birimleriyle hakim ve savcı adayları eğitim merkezinde işletime alınmıştır. Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşları birimlerinde günlük işlem ve yazışmaların bilgisayar yardımıyla yapılması,

Tüm verilerin veri taban(lar)ında tutulup bilgisayar ağı (network) kurularak izlenmeye başlanması,

Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatında gerçekleştirilen tüm personel, finans, tedarik, malzeme bilgileri ve cezaevlerine ait bilgilerin izlenebilmesi,

Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı içerisinde her türlü iç ve dış yazışmanın elektronik ortamda yapılması.

 

Donanım Temini

UYAP I KAPSAMINDA ALINAN DONANIMLAR

Ürün Adı

ADEDİ

Bilgisayar Tip A

20

Bilgisayar Tip B

280

Bilgisayar Tip C

315

Compaq Dizüstü Bilgisayar

15

Ağ Lazer Yazıcı

21

Lazer Yazıcı

40

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

35

Tarayıcı

12

Yazıcı + Tarayıcı

0

UYAP II

 UYAP II Projesi; Taşra teşkilatında bulunan tüm birimlerin yargı ve yargı destek faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde otomasyona geçirilmesini amaçlar. Proje taşra teşkilatımızın gereksinimi doğrultusunda belli aşamalara bölünmüş ve bu aşamalara göre harf bazında isimlendirilmiştir.

 

Hedefi

Taşra teşkilatında bulunan tüm birimlerin yargı ve yargı destek faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde otomasyona geçirilmesi,
 
Dış sistemlerle ihtiyaç duyulan veri alış-veriş entegrasyonunun sağlanması,

Her türlü yazışma ve haberleşmenin elektronik ortamda yapılması,

Davaların hazırlık aşamasından itibaren sonuçlanana kadar elektronik ortamda bakılabilmesi ve sonuçlandırılabilmesi.  

UYAP II projesinin gerçekleştirilmesiyle Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında daha az hata, bilgilere kolay erişim, etkin ve entegre süreçler, dokümantasyon yönetimi, haberleşme ve paylaşım, elektronik ortamda yazışma ve gelen-giden evrak takibi, standart belge ve yazışma şablonları, istatistik ve raporların doğru ve güncel üretimi, diğer kurumlarla elektronik ortamda hızlı ve etkin bilgi alışverişi sağlanacaktır. 

UYAP II projesinin gerçekleştirilmesiyle internet erişimi, sanal tartışma ortamı, elektronik posta, veri güvenliği, sisteme veri girişinin sadece bir kere yapılması, sayısal imza kullanma olanağı, hakim ve savcıların yetkileri dahilinde dosyalara adliye dışından erişmesi, hakim ve savcıların kullanımı için içtihatlar, emsal kararlar, kanunlar, mevzuatlar gibi bilgi ve belgelerden oluşan veri bankası kullanımı sağlana UYAP II projesinin gerçekleştirilmesiyle, sorgulanabilir ve kolay erişebilir doküman arşivi, değişen kanun ve yönetmeliklere uyarlanabilen sistem, ihtiyaca yönelik sorgulamalar, uyarılar ve raporlar, avukatların bürolarından yetkileri dahilinde dava dosyalarına erişebilmesi, hızlık ve etkin tevzi işlemleri, otomasyon ceza, harç ve diğer hesaplamalar, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin etkin olarak izlenmesi ve yönetilmesi sağlanacaktır. 

UYAP II projesinin gerçekleştirilmesiyle davalardaki usul ve maddi hataların en aza indirilmesi, herhangi bir suçtan aranan kişilerin tüm adli birimler tarafından anında görülebilmesi, adli sisteme kaydolan kişilerin, daha önce işledikleri suç, aldıkları ceza, kimlik ve adres bilgilerine erişim, otomatik yıl sonu devir işlemleri yapılabilecektir.

 
UYAP II - A, UYAP II - B

Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında gereksinim ve süreç analizleri yapılıp analiz raporu hazırlanmıştır. Bu analiz raporlarına göre genel sistem mimarisi hazırlanmış olup  31 taşra teşkilatının yapısal kablolama, PC ve çevre birimleri temin edilerek kurulumu yapılmıştır.

Proje Ağustos 2001 de başlayıp Aralık 2001 de tamamlanmıştır. Bu kapsamda 31 Adalet Taşra teşkilatı birimi işletime alınmıştır.

 
Donanım Temini
UYAP II A-B

Bilgisayar Tip 1

295

Bilgisayar Tip 2

777

Ağ Lazer Yazıcı

51

Lazer Yazıcı

47

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

26

Tarayıcı

0

Yazıcı + Tarayıcı

3

UYAP II – C

Taşra Birimleri Otomasyonu olan UYAP II-C projesi organizasyonel kapsamda belirtilen yerlerde yazılım, donanım, geniş alan ağı, yapısal kablolama ve statik kesintisiz güç kaynağı gibi faaliyetleri kapsar. Bu bağlamda UYAP yazılımının uygulanabilmesi için Ankara’da 70 000 kişiye hizmet verecek şekilde Merkezi Sistem Odası kurulmuş olup ayrıca 10 000 kullanıcıya hizmet Acil Kurtarma Merkezi kurulmuştur. 70.000 kişiye hizmet verecek Merkezi Sistem UYAP uygulamaları için teknik altyapının oluşturulması için gerekli donanımlar sağlanmış, bu faaliyetlerin devamını sağlamak amacıyla bütün ağır ceza merkezlerinde teknik ofisler kurulmuştur.220 birimde UYAP Sistem Merkezi ile geniş alan ağı bağlantısı (WAN) tesis edilmiştir. Bu birimlerde internet, e-mail ve UYAP uygulamalarını merkezi sistem üzerinden kullanılabilmeleri amaçlanmıştır.Türkiye çapındaki 30.000 Adalet Bakanlığı personeli, 40.000 avukata ve internet üzerinden gelecek vatandaşlarımıza hizmet verecek Merkezi Sistem Odası ve felaket durumunda devreye girecek Disaster Center(Acil Durum Merkezi) kurulmuştur.

 
Donanım Temini
UYAP II C

Server Hp Tc2110

31

Server Dell Edge 1400sc

5

Compaq

2

Bilgisayar Tip 1

801

Bilgisayar Tip 2

1.699

Dell Dizüstü

40

Ağ Lazer Yazıcı

50

Lazer Yazıcı

250

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

100

Dizüstü Bilgisayar Yazıcısı

0

Tarayıcı Tip 1

4

Tarayıcı Tip 2

121

Yazıcı + Tarayıcı

10

UYAP II C

EK CASPER

 

Bilgisayar

2.250

Bilgisayar F/M (fax/modem)

300

Casper Dizüstü

168

Lazer Yazıcı

1.850

UYAP II - D

Donanım Temini
UYAP II D

Bilgisayar

10.000

Dizüstü Bilgisayar

8.000

Ağ Lazer Yazıcı

0

Lazer Yazıcı

5.000

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

250

Dizüstü Bilgisayar Yazıcısı

1.500

U.P.S (K.G.K)

5.000

Tarayıcı

400

UYAP II - E

Donanım Temini
UYAP II E

Dizüstü Bilgisayar

1.250

Vestel Bilgisayar

1.000

Exper Bilgisayar

500

Lazer Yazıcı

1.500

 

UYAP II-F

UYAP II- C projesi kapsamında kurulmuş olan sistemin, 10.000 kullanıcıdan, 30.000 iç kullanıcı, 40 bin dış kullanıcıya (Avukat) hizmet verecek şekilde yaygınlaştırılması amacı ile planlanan UYAP II-F projesi devam etmektedir. Proje kapsamında; UYAP yazılımının kullanılabilmesi için hâkim ve Cumhuriyet savcıları da dâhil olmak üzere 13000 personele temel bilgisayar eğitimi, merkez teşkilatı ve 40 adet taşra teşkilatında işletime alınması çalışmaları için 5344 kişiye UYAP yazılım eğitimleri ve UYAP uzman kullanıcı eğitimleri verilmiştir. Ayrıca UYAP destek hizmetlerinin yürütülmesi için 500 taşra teknik ofisi çalışanlarına teknik ofis eğitimleri ve 27 Adalet Müfettişine UYAP eğitimleri verilmiştir. 1710 personele uygulama yazılımını kullanabilmeleri, kendi fonksiyonel işlemlerini sistem üzerinden gerçekleştirebilmelerinde birimlerine destek olmaları amacıyla Uzman Kullanıcı eğitimleri verilmiştir.

Ayrıca; proje kapsamında, UYAP  88 Ağır Ceza Merkezi, 2 Adliye, 5 CMK 250.Maddesi ile Görevli Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Bölge İdare Mahkemesi, 9 cezaevi, 6 ATK birimi, 2 Adalet Meslek Lisesi, 2 Hâkim evi ve 2 Sosyal Tesis olmak üzere toplam 75 adet birimde uygulanmaya başlanmıştır. 

Proje kapsamında 28 birimde (Ağır ceza mah., Bölge idare Mah.) birim aktivasyonu faaliyetleri ile 10 adet kişisel bilgisayar, 5 adet dizüstü bilgisayar UYAP bilgisayar ağında çalışır hale getirilerek bu bilgisayarların etki alanına alınması işlemleri tamamlanmış olup yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında her teşkilâtta işletime geçiş çalışmalarını yürütecek ve teşkilâtındaki diğer kullanıcılara destek olacak personelin eğitimini kapsayan Uzman kullanıcı eğitimleri de 40 birimde tamamlanmıştır. 

Eğitimlerin daha etkin ve ulaşılabilmesi amacıyla uzaktan eğitim faaliyetleri de(e-learning) UYAP-II F projesi dahilinde başlamıştır.

 
Donanım Temini
UYAP II F

Dizüstü Bilgisayar

500

Keysmart Bilgisayar

2.500

Vestel Bilgisayar

2.150

Lazer Yazıcı

2.500

Tip 3 Tarayıcı

900

Tip 2 Tarayıcı

1.000

Tip 1 Tarayıcı

100

Dizüstü Bilgisayar Yazıcısı

1.300

 

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020