Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Ceza Adalet Sisteminin Modernizasyonu Semineri
17.05.2007

CEZA ADALET SİSTEMİNİN MODERNİZASYONU SEMİNERİ, 17.05.2007, LONDRA

7 mayıs 2007 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve ORACLE firmasının sponsor olduğu ceza adalet sisteminin modernizasyonu (modernising criminal justice) seminerinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bir temsilci ile UYAP'ni anlatmak üzere davet edilmiştir. Sponsor firmanın yargıda bilişim teknolojilerinin kullanımı konusunda Avrupa'da İngiltere'ye örnek olabilecek tek ülke olarak Türkiye'yi seçmesi ve bu konuda ders alınabilecek proje olarak UYAP'ni görmesi gurur verici bir olay olarak başta anılmalıdır.

İlgili sunumda temel olarak UYAP'nin ne olduğu, evreleri, amaçları, uygulamaya konulma nedenleri ve yargıya sağladığı faydaları anlatılmıştır. Özellikle iç ve dış birimlerle entegrasyon sayesinde ilgili birimlerle veri ve bilgi alışverişinin elektronik ortamda yapılabildiği, adalet camiası içindeki tüm birimlerin günlük tüm işlerinin bilgisayar ve elektronik ortama taşındığı vurgulanmıştır. Vatandaş ve avukatlara sağlana kolaylıklardan, kullanıcıları hata yapmalarını önleyen akıllı uyarı sistemlerinden bahsedilmiş, sistemin uygulama kapsamı ve büyüklüğünü gösteren rakamlar verilmiştir.

Soru olarak merkezi sistemin ne tür avantaj ve dezavantajlar getirdiği sorulmuş; cevap olarak da merkezi sistem ile tüm birimlerin tek çatı altında toplandığı, bunun veri ve uygulama standardı sağladığı, birimlerin birbirleriyle rahatlıkla elektronik ortamda veri alışverişi yapabildiği, merkezi sistemin daha ucuz ve idamesinin kolay olduğu anlatıldı.

Başka bir soru da kullanıcı direnci olup olmadığı hakkında gelmiştir. Bu soruya cevap olarak; UYAP ile yargıda bir devrimin yaşandığı, bazen kullanıcıların fiziki ortam yerine elektronik ortamda çalışmaktan zorlansa da sistemin kolaylıklarını gördükçe benimsedikleri, nihai hedefinde fiziksel ortamın kaldırılıp kullanıcılarımız hazır olduğunda tamamen elektronik ortama geçileceği anlatılmıştır.

Sunum'dan sonra Türk heyetinin yanına gelen katılımcılar çok etkilendiklerini ve İngiltere'nin on yıldır yapamadığını Türkiye'nin gerçekleştirdiğini belirtmişleridir. Konferans oturum başkanı pek çok sistemi incelediğini ve UYAP'nin şimdiye kadar yargı alanında gördüğü en iyi sistem olduğunu söylemiş, daha sonraki oturumlarda ise UYAP'tan rüya proje olarak bahsetmiştir.

Ceza Yargısı Bilişim teknoloji birimi şefi tarafından da UYAP bütünleşik, merkezi ve entegre bir sistem olması nedeniyle övgüler almış, kendilerinin İngiltere'de birbirinden bağımsız ve dağınık sistemleri birleştirmek için on yıldır uğraştıklarını ve bunun için 2 milyar pound harcandığını, halen istenilen yapıya ulaşılamadığını belirtmiştir.

Etkin rolde olan kamu ve özel sektör temsilcileri Türkiye'ye davet edilerek UYAP sistemini ayrıntılı şekilde inceleyebilecekleri, bu konuda tecrübelerimizi paylaşabileceğimiz ifade edilmiştir. İlgili seminere UYAP damgasını vurmuş olup, İngiltere'de bilişim alanında kamu ve özel sektörden önemli temsilcilerin bulunduğu bu aktivitede UYAP ile ülkemizin yargıda bilişim teknolojilerinin kullanımı açısından uluslar arası arenada bulunduğu müstesna yer katılımcılar tarafından anlaşılmış ve görülmüştür. Bu açıdan seminerin dış ülkelerle işbirliği ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlaması, UYAP'nin yargıda bilişim kullanımı açısından diğer ülkelere model olması itibariyle ülkemiz açısından oldukça faydalı ve verimli olduğu düşünülmektedir. Aşağıda seminerin ana konusu olan program hakkında kısa bilgi verilmiştir.

 

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020