Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

UYAP ortak bir akıl ve emeğin ürünü olup, bu sayede tüm adliyeler ortak bir dilde çalışma imkanına kavuşacaktır
01.03.2006

UYAP ortak bir akıl ve emeğin ürünü olup, bu sayede tüm adliyeler ortak bir dilde çalışma imkanına kavuşacaktır.

 

Ulusal Yargı Ağı Projesinin Cumhuriyet Savcılığı Bölümünde "alan uzmanı" olarak görev alan Ankara  Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat Bürosu Yazı işleri müdürü Mahmut Atay, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na hitaben yazdığı teşekkür mektubunda  projenin  ortak bir akıl ve emeğin ürünü olarak ortaya çıktığını, programın kullanımı arttıkça eksikliklerin ortadan kalkacağını ve tüm adliyelerin ortak bir dilde çalışma imkanına kavuşacaklarını ifade etti. İlgili mektupta Mahmut Atay projenin getirilerini aşağıda yazılı şekilde anlatmaktadır:

"Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından E Devlet projesi kapsamında yürütülen Ulusal Yargı Ağı Projesinin Cumhuriyet Savcılığı Bölümünde alan uzmanı olarak, projenin başlangıcından itibaren çalışmaktayım. Savcılık programının hazırlanması esnasında projeye destek veren Cumhuriyet Savcılarımız ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlık, ilamat, muhabere, gıyabi tutuklama, emanet bürosu personeline teşekkür ederim. Bu proje ortak bir akıl ve emeğin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Elimizden geldiğince eksik bilgi bırakılmamasına özen gösterdik. Ancak  her projede olduğu gibi bu projede de gözden kaçmış durumların olması muhakkaktır. Proje hayata geçip ( halen Aydın, Yozgat, Ankara, İstanbul, Ayaş, Kızılcahamam adliyelerinde kullanılmaktadır) program kullanımı arttıkça eksiklikler ortadan kalkacak; tüm adliyeler ortak bir dilde çalışma imkanına kavuşacaktır. Başlangıçta edinilmiş alışkanlıkların terk edilmesi, "o çok sevdiğimiz daktiloların raflara kaldırılması" ister istemez içimizi burkmuş olsa  bile teknoloji çağına ayak uydurma zorunluluğu ve bunun getireceği rahat çalışma ortamı bu yeni alışkanlığı kazanmamızı hızlandıracaktır.

Ulusal Yargı Ağı Projesinin amacı; Yargıdaki aksaklıkları ortadan kaldırmak, yargı sürecini hızlandırmak, insan unsurundan kaynaklanan hataları en aza indirmek; bununla birlikte adaletin daha hızlı bir şekilde dağıtılmasını sağlamakla beraber toplumun yargıya olan güvenini daha üst seviyeye taşımaktır; Bu olayı örneklemek gerekirse; UYAP kapsamında  adliyeler arasında sağlanacak olan otomasyon sayesinde bir kişi başka bir suçtan mahkeme veya Savcılık tarafından aranıp,  hem de başka bir suçtan her hangi bir cezaevinde tutuklu veya hükümlü olamayacaktır. Bu da kişinin yakalanmıyor imajının toplum üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldıracaktır.  Çünkü UYAP sayesinde her hangi bir nedenle Mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığınca bir soruşturma geçiren şahısların kayıtlarının merkezi bir yerde tutulması sayesinde aranan veya yakalanan şahıslara daha kolay bir şekilde ulaşılması sağlanacaktır. 

Çağımızın teknoloji çağı olması ve insanların bir birleri ile değil zaman ile yarıştıklarını düşündüğümüzde UYAP projesinin en büyük faydalarından birisinin de zaman kazanımı olduğu  anlaşılacaktır.UYAP sayesinde dava açma ve bu davaları takip etme  gibi işlemler internet üzerinden yapılacağından bu işlemler için büyük zaman harcayan avukatlar ve vatandaşlar açısından büyük kolaylıklar sağlayacaktır. 

Ankara adliyesi için düşünürsek; günlük sirkülasyonun ortalama  20 bin kişi civarında olduğu göz önüne alındığında 20 bin kişinin bir kurum içinde sürekli hareket halinde yaratmış oldukları olumsuzluklarda UYAP sayesinde daha asgariye  inecektir.

Her gün görsel ve yazılı basında adliyelerin duruşma salonlarının olumsuz görüntüleri yayınlanmaktadır. Tam otomasyona

geçildiğinde UYAP sayesinde işlemler bilgisayar üzerinden yapılacağından fiziksel ortamdaki olumsuzluklar kendiliğinden ortadan kalkacak personelin ve vatandaşların daha rahat çalışacağı ve hizmet alacağı çalışma ortamları oluşturulacaktır.

UYAP projesinin ceza kısmının başlama noktası Cumhuriyet Başsavcılığı hazırlık ilk kayıt işlemleridir. 

UYAP öncesinde ilk kayıtta bir hazırlık dosyasının kayıt işlemi ortalama 30 saniye sürmektedir. Bu kayıt işleminin bu kadar kısa sürede yapılmasının nedeni kayda girilirken sadece tarafın adı soyadı, suç bilgisi, suç tarihi bilgisi ve ihbarın geldiği yer yazılmasından kaynaklanmaktadır.

UYAP da ise bu işlem cezanın ilk başlangıç noktası olması nedeni ile tarafların kimlik bilgileri, nüfus kayıt bilgileri, adres

bilgileri, suç bilgileri, nezaret ve gözetim bilgileri, eşkal bilgileri, ehliyet bilgileri, ihbar bilgileri ve diğer bilgiler tam ve eksiksiz

olarak girmesi nedeni ile dosyadaki taraf sayısına göre kayıt işlemi uzun sürmektedir. Bu aşamada harcanan emek bundan sonraki her aşamada büyük kolaylık ve zaman kazanımı  sağlamaktadır. Hazırlık evrakı ile ilgili  tevzii işlemi, dava açma işlemi  ve karar işlemleri ile birlikte evrak hazırlama işlemlerinde çok hızlı hareket imkanı sağlamaktadır. 

Örneğin hazırlık soruşturması bitmiş bir dosyanın dava açma ve karar işleminde; ilk kayıt aşamasında harcanan emeğin faydası  ortaya çıkmaktadır. Çünkü sisteme tanıtılmış olan şablonlara dosya bilgisi, taraf bilgisi ile birlikte suç bilgisi otomatik olarak geldiğinden yalnızca burada şablona gerekçeyi yazmak yeterli olacaktır.Gerekçeden sonra savcının yapmış olduğu işlemi onaylaması ve görüldü işleminin yapılmasını müteakip  dava dosyası sistem üzerinden otomatik olarak ilgili mahkemeye gitmekte ve ceza mahkemesinin adı ile birlikte dosya esas numarası hazırlık ve esas kayıtlarına otomatik olarak düşmektedir. 

Sistemden gelecek bilgiler sayesinde kullanıcıdan kaynaklanan hatalar daha aza inecektir.Sistemde evrak hazırlama işlemleri de daha hızlı olacak, ilk kayıt aşamasında kaybedilen zamanın faydası bu aşamalarda ortaya çıkacaktır

Günümüz çalışma ortamında sabıka kaydı, nüfus kaydı ve yazılan bir müzekkere cevabının gelmemesi nedeni ile yapılan hazırlık soruşturmaları uzamakta, duruşmalar ertelenmektedir.

Sistem Savcılıklar, mahkemeler ve diğer birimler arasında bilgi, belge  alış verişini kolaylaştıracağından  yazışmalar daha aza inecek birimler arasındaki bilgi alış verişi daha hızlı olacağından soruşturmalar uzamayacak mahkemelerdeki davalar daha hızlı bir şekilde sonuçlanacaktır.

Kısaca söylemek gerekirse, UYAP adliyelerde görev yapan Hakim, Cumhuriyet Savcıları ve personelle birlikte, yargının savunma ayağı olan Avukatlar ve dolayısıyla vatandaşların işlerini önemli ölçüde kolaylaştıracak, yargının hızlı bir şekilde tecelli etmesine önemli katkıda bulunacaktır.

HOŞ GELDİN UYAP. 

Bir gün herkes seni çok sevecek.

 

 

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020