Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Uluslararası Bilgi Toplumu Sempozyumu
01.11.2006

Uluslararası Bilgi Toplumu Sempozyumu, 1-2 Kasım tarihlerinde Ankara'da yapıldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türk Telekom, TİKA, TODAİE, Microsoft, Cisco'nun sponsor olduğu, Ulaştırma Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın desteklediği sempozyum, Kamu Araştırmaları Vakfı (KAV) tarafından organize edildi.

Sempozyumda, kamu yönetiminde e-dönüşüm konusu tartışıldı. Etkinliğin ikinci günü düzenlenen çalıştaylarda ise bölge ülkelerinden gelen yabancı uzmanlarla Türk uzmanlar, konuyu teknik düzeyde ele aldılar. Kamu kurumları, üniversite, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve konuyla ilgili uluslararası kuruluşlardan konusunda uzman isimlerin e-dönüşüm ve e-devlet konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaştığı sempozyumda, Türkiye'nin bilgi toplumu stratejisi ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Gerek sempozyum gerekse akabinde yapılan Çalıştay programı iki temel konsept etrafında kurgulandı;

1. Türkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejisi'nin Geleceğe Yönelik Etkileri
2.Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanmanın Bir Aracı Olarak e-Dönüşüm

ETKİNLİĞİN TEMEL KONSEPTİ

Sempozyum ve Çalıştayın tasarımında da konseptlere paralel bir akış düzeni öngörülmüştür; Bu çerçevede programda, sırasıyla temel fikir olarak benimsenen ve e-dönüşümle ilgili önümüzdeki 5 yıllık vizyonu ve temel çerçeveyi ortaya koyan Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi ele alınacak daha sonra bu temel vizyonun uygulamaya dönük bir alt bileşeni olan “Kamu Yönetiminde e-Dönüşüm” kavramları üzerinde teorik olarak durulmuştur.

Bunu müteakiben uygulama düzlemine geçilip ve gerek kamu sektöründen gerekse özel sektörden gelen teknokrat ve uygulamacılar tarafından her iki konu başlığı ile ilgili pratikte ülkede neler yapıldığı/yapılacağı konusu öngörülen stratejinin vatandaşın hayatına ne gibi yansımaları olacağı ekseninde sunulup ve hayata geçirilen somut projeler detaylandırılmıştır. Her iki etkinlik (Sempozyum ve Çalıştay) süresince bu mantıksal akış çerçevesinde konular ele alınmıştır.

Sempozyuma üst düzey kamu yöneticileri ve uzmanları ile özel sektör ve üniversitelerden isme davetiye gönderilen dinleyiciler katıldı. Burada kamu ve özel sektör ve sıradan vatandaşlar olmak üzere ülkenin bütün sosyal kesimlerinin gelecekte hayatını etkileyecek olan “bilgi toplumu stratejisi”nin neler getirdiği tartışılıp, ayrıca özellikle kamunun vatandaş odaklı hizmet sunumuna yönelik olarak bilgi teknolojilerini nasıl etkin kullanılabileceği konusu tartışıldı.

Bu çerçevede kamu yönetimi reformu ile Bilgi Teknolojileri arasındaki ilişki hem kavramsal bazda hem somut projeler bazında ele alındı. Çalıştayda da benzer temalar ve metot uygulandı, ancak sempozyumdan farklı olarak : Çalıştay uluslar arası düzlemde tasarlanmış olup konuşmacı olarak sadece yabancı katılımcılara yer verildi ve dinleyici olarak kamu kurumlarından, üniversitelerden ve özel sektörden çağrılı konunun doğrudan uzmanı olan teknik kişiler yer aldı.

 Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak 1-Kasım 2006 tarihinde Swiss Otel'de stand kuralarak broşür,cd,kitap, türkçe ve ingilizce dökümanlar dağıtılmıştır.

Sunumlar ile katılımcılar ve konuklar "Ulusal Yargı Ağı Projesi(UYAP) " hakkında bilgilendirmiş, sorulan sorular cevaplandırmış ve çeşitli tanıtım filmleri gösterilmiştir.Sempozyum için hazırlanan çok sayıda döküman ,cd,kitap,broşür katılımcıların ve davetlilerin özellikle yabancı konukların yoğun ilgisi nedeniyle kısa sürede tükenmiştir.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020