Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

UYAP Mobil Yargı Personelimizin Kullanımına Sunulmuştur.
25.10.2021

Genel Müdürlüğümüzce bugüne kadar avukatlar için celse, tüm vatandaşlarımız için e-adalet vatandaş, bilirkişi, arabulucu ve uzlaştırmacılarımız için e-arabulucu,

e-uzlaştırmacı ve e-bilirkişi mobil uygulamaları hayata geçirilerek Uyap sistemine mobil platformlardan da erişim sağlanmış olup yargılamanın hızlanması ve adalete erişimin kolaylaştırılması için önemli adımlar atılmıştır.

 

Yargı teşkilatı mensupları olan Hâkim, Cumhuriyet savcısı, Yazı İşleri Müdürü, Katip, Mübaşir, İcra Müdürü, İcra Memuru için mobil uygulama geliştirmesi yapılarak UYAP sisteminin mobil dönüşümü tamamlanmıştır.

Mobil uygulama ile tüm yargı çalışanları portal şifresi ve SMS doğrulama yöntemi ile tek bir uygulama üzerinden sisteme giriş sağlayacaktır.

 

UYAP MOBİL ile;

İzin, yetki gibi özlük bilgileri görüntülenebilmekte,

Yetkili oldukları tüm dosyalarına ve dosya evrakına mobil cihazları üzerinden erişebilmekte,

Duruşmalarını takip edebilmektedirler.

 

Mobil uygulama sayesinde yargı çalışanları tüm dosya bilgilerine istedikleri anda mobil cihazlarından erişip dosyaları ile ilgili değerlendirme yaparak 7/24 kolay erişim sayesinde yargı faaliyetlerinin hızlandırılması planlanmıştır. Yapılacak geliştirmeler ile iş listesini görüntülenmesi ve nihai olarak evrak onay işleminin yapılması da sağlanarak adliye dışında bulunulan zamanlarda da yargılama faaliyetinin yerine getirilmesi sağlanmış olacaktır. Özellikle dosya yükünün çok olduğu mahkeme ve savcılıklarda mahkeme hâkimi ve Cumhuriyet savcısının adliye dışında bulundukları zamanda da adli işlemleri neticelendirilmesi sağlanacaktır. Mahkeme işleyişinde sağlanacak bu hızlanma ile tüm yargılamanın tüm unsurlarının iş yüklerinde de önemli bir azalma olması hedeflenmektedir.

 

Mobil uygulamanın ilk sürümü için gerekli çalışmalar yapılmış olup yargı personelimizin kullanımına sunulmuştur.

 

 

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020